Skriv här det du söker efter!

Febe Backman-Witting

Febe Backman-Witting

Febe Backman-Witting

Bibliotekssekreterare 

Åbo Akademis bibliotek

febe.witting@abo.fi

Tfn +358 505939841

Forskningsprofil