Skriv här det du söker efter!

Farhan Ahmad

Farhan Ahmad

Farhan Ahmad

Projektforskare

farhan.ahmad@abo.fi

Tfn +358 469216500

Research database Artur