Skriv här det du söker efter!

Erkki Koskenniemi

Erkki Koskenniemi

Erkki Koskenniemi

Projektforskare

erkki.koskenniemi@abo.fi

Forskningsprofil