Emma Strömbäck

Emma Strömbäck

Emma Strömbäck

Lektor, 

fysik och matematik

emma.stromback@abo.fi