Skriv här det du söker efter!

Emma Sandelin

Emma Sandelin

Emma Sandelin

Projektassistent 

emma.sandelin@abo.fi

Tfn +358 469208566