Skriv här det du söker efter!

Emma Sandelin

Emma Sandelin

Emma Sandelin

Universitetslärare,  i matematikens didaktik

emma.sandelin@abo.fi