Skriv här det du söker efter!

Emilia Fredrikson

Emilia Fredrikson

Emilia Fredrikson

Controller 

Ekonomiservice FNT

Universitetsservice

emilia.fredrikson@abo.fi

Tfn +358 469215586