Skriv här det du söker efter!

Ellen Rancken

Ellen Rancken

Ellen Rancken

Projektassistent 

Miljö- och marinbiologi

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

ellen.rancken@abo.fi

Forskningsprofil