Skriv här det du söker efter!

Elisa Hupa

Elisa Hupa

Elisa Hupa

Projektassistent

elisa.hupa@abo.fi

Tfn +358 469219010

Forskningsprofil