Skriv här det du söker efter!

Disa Svenskberg

Disa Svenskberg

Disa Svenskberg

Bibliotekarie 

Åbo Akademis bibliotek

disa.svenskberg@abo.fi

Tfn +358 469219962

Forskningsprofil