Skriv här det du söker efter!

Daniel Rönnberg

Daniel Rönnberg

Daniel Rönnberg

Byråsekreterare 

vid CLL

Centret för livslångt lärande

daniel.ronnberg@abo.fi

Tfn +358 469201977

Elektronisk kommunikationskod (SATU/eID):

15111283R