Skriv här det du söker efter!

Damien Kaukonen

Damien Kaukonen

Damien Kaukonen

Projektforskare 

Åbo biovetenskapscentrum

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

damien.kaukonen@abo.fi

Forskningsprofil