Skriv här det du söker efter!

Ciarán Butler-Hallissey

Ciarán Butler-Hallissey

Ciarán Butler-Hallissey

Projektingenjör 

Åbo biovetenskapscentrum

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

ciaran.butler-hallissey@abo.fi

Forskningsprofil