Skriv här det du söker efter!

Christopher Larsson

Christopher Larsson

Christopher Larsson

Bokförare 

Ekonomiservice

Centralförvaltning

christopher.larsson@abo.fi

Tfn +358 469215577

Forskningsprofil