Skriv här det du söker efter!

Christine Engblom

Christine Engblom

Christine Engblom

Projektforskare 

Miljö- och marinbiologi

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

christine.engblom@abo.fi