Skriv här det du söker efter!

Christer Lindqvist

Christer Lindqvist

Christer Lindqvist

Lektor 

allmän biologi

Cellbiologi

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

christer.lindqvist@abo.fi

Tfn +358 469201641

Forskningsprofil