Skriv här det du söker efter!

Christel Sourander

Christel Sourander

Christel Sourander

Doktorand 

Åbo biovetenskapscentrum

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

christel.sourander@abo.fi

Forskningsprofil