Skriv här det du söker efter!

Christa Kietz

Christa Kietz

Christa Kietz

Universitetslärare 

i biovetenskaper

Biokemi

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

christa.kietz@abo.fi

Forskningsprofil