Skriv här det du söker efter!

Charlotte Holmberg

Charlotte Holmberg

Charlotte Holmberg

Projektassistent 

Laboratoriet för molekylärvetenskap och teknik

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

charlotte.holmberg@abo.fi

Forskningsprofil