Skriv här det du söker efter!

Caroline Doktar

Caroline Doktar

Caroline Doktar

Forskningsassistent 

inom projektet DIVED

caroline.doktar@abo.fi

Forskningsprofil