Skriv här det du söker efter!

Bob Karlsson

Bob Karlsson

Bob Karlsson

Utbildningsplanerare 

vid CLL

Centret för livslångt lärande

bob.karlsson@abo.fi

Forskningsprofil