Skriv här det du söker efter!

Björn Pundars

Björn Pundars

Björn Pundars

Direktör, 

för ICT-service

bjorn.pundars@abo.fi

Tfn +358 407365186