Skriv här det du söker efter!

Barbro Lindholm

Barbro Lindholm

Barbro Lindholm

Byråsekreterare 

Ekonomiservice

Centralförvaltning

barbro.lindholm@abo.fi

Tfn +358 469215596

Forskningsprofil