Skriv här det du söker efter!

Axel Waris

Axel Waris

Axel Waris

Forskningsassistent 

Laboratoriet för process- och systemteknik

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

axel.waris@abo.fi

Forskningsprofil