Skriv här det du söker efter!

Åsa Jakas

Åsa Jakas

Åsa Jakas

Lektor, 

företagsekonomi

asa.jakas@abo.fi

Tfn +358 469219210