Skriv här det du söker efter!

Åsa Jakas

Åsa Jakas

Åsa Jakas

Lektor 

företagsekonomi

Företagsekonomi

Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi

asa.jakas@abo.fi

Tfn +358 469219210

Forskningsprofil