Skriv här det du söker efter!

Antti Paakkari

Antti Paakkari

Antti Paakkari

Projektforskare 

projekt Hippo

Pedagogik

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

antti.paakkari@abo.fi

Forskningsprofil