Skriv här det du söker efter!

Annika Smeds

Annika Smeds

Annika Smeds

Speciallaboratoriemästare 

Laboratorieservice

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

annika.smeds@abo.fi

Tfn +358 469219674

Forskningsprofil