Annika Peltoniemi

Annika Peltoniemi

Annika Peltoniemi

Doktorand, 

inom projektet: Samverkan mellan språklig praxis, flerspråkig identitet och språkideologi

annika.peltoniemi@abo.fi