Skriv här det du söker efter!

Anni Lindberg

Anni Lindberg

Anni Lindberg

Praktikant 

Laboratoriet för naturmaterialteknik

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

anni.lindberg@abo.fi