Skriv här det du söker efter!

Ann-Sofie Leppänen

Ann-Sofie Leppänen

Ann-Sofie Leppänen

Utbildningsplanerare, 

vid CLL/ Åbo

ann-sofie.leppanen@abo.fi

Tfn +358 469202306

Research database Artur