Skriv här det du söker efter!

Anita Julin

Anita Julin

Anita Julin

Sekreterare 

Centret för livslångt lärande

anita.julin@abo.fi

Tfn +358 504096403

Forskningsprofil