Skriv här det du söker efter!

Anette Hallin

Anette Hallin

Anette Hallin

Professor 

i företagsekonomi, särskilt organisation och ledning

Företagsekonomi

Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi

anette.hallin@abo.fi

Tfn +358 504780136

Forskningsprofil