Skriv här det du söker efter!

Amin Majd

Amin Majd

Amin Majd

Projektforskare 

amin.majd@abo.fi

Forskningsprofil