Skriv här det du söker efter!

Amanda Pettersson

Amanda Pettersson

Amanda Pettersson

Forskningsassistent 

Laboratoriet för industriell ekonomi

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

amanda.pettersson@abo.fi

Forskningsprofil