Skriv här det du söker efter!

Alf Rehn

Alf Rehn

Alf Rehn

Professor, 

företagsekonomi

alf.rehn@abo.fi

Research database Artur