Skriv här det du söker efter!

Alf Lindroos

Alf Lindroos

Alf Lindroos

Projektforskare 

Kultur historia och filosofi

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi

alf.lindroos@abo.fi

Forskningsprofil