Skriv här det du söker efter!

Alexander Falkenstam

Alexander Falkenstam

Alexander Falkenstam

Doktorand, 

i doktorandnätverket Functional Marine Biodiversity

alexander.falkenstam@abo.fi