Skriv här det du söker efter!

Airi-Alina Allaste

Airi-Alina Allaste

Airi-Alina Allaste

Forskarprofessor, 

Adjunct Professor in the Minority Research profile

airi-alina.allaste@abo.fi

Research database Artur