Skriv här det du söker efter!

Adriana Freites

Adriana Freites

Adriana Freites

Projektforskare 

Laboratoriet för teknisk kemi och reaktionsteknik

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

adriana.freites@abo.fi

Forskningsprofil