Skriv här det du söker efter!

Kemi -personal

Kemi -personal

Personalen vid kemi hör till följande forskningsgrupper:

Analytisk kemi

Johan Bobacka, professor, ämnesklusteransvarig (Kemi och kemiteknik)
Tom Lindfors, biträdande professor
Rose-Marie Latonen, universitetslärare

Hela personalen vid analytisk kemi

 

Fysikalisk kemi

Jouko Peltonen, professor
Jan-Henrik Smått, akademilektor
Thomas Sandberg, universitetslärare

Hela personalen vid fysikalisk kemi

 

Oorganisk kemi

Leena Hupa, professor
Mikko Hupa, professor
Patrik Yrjas, akademilektor
Johan Werkelin, akademilektor
Maria Zevenhoven, universitetslärare

Hela personalen vid oorganisk kemi

 

Organisk kemi

Reko Leino, professor, ämnesansvarig
Patrik Eklund, akademilektor
Tiina Saloranta-Simell, akademilektor
Jan-Erik Lönnqvist, universitetslärare

Hela personalen vid organisk kemi

Uppdaterad 11.2.2020