Skriv här det du söker efter!

Karriärplan

Karriärplan

Karriärplanering är en process, som du inlett redan före dina studier i samband med att du valt studieplats, och som pågår under hela studietiden vartefter din professionella identitet utvecklas. En karriärplan innebär att du, utgående från dina intressen och färdigheter, lägger upp mål för hur du vill använda dig av ditt kunnande efter examen, och gör en plan för hur du kan nå dina målsättningar. Karriärplanen synliggör kopplingen mellan studier och arbetsliv. Planeringen hjälper dig att identifiera ditt kunnande, sätta ord på det och också hur du kan visa detta kunnande. Du uppdaterar och kompletterar din karriärplan under hela studietiden.

En karriärplan innebär att du

  • inventerar ditt kunnande, intressen, färdigheter, arbetssätt (vad kan jag?)
  • bekantar dig med arbetsmarknaden för ditt område (vilka möjligheter har jag?)
  • formulerar en målbild för fem år framåt (vad vill jag?)
  • reflekterar över vilka steg du behöver ta för att nå din målbild  (hur når jag dit?

Vid Åbo Akademi vill vi att du redan i ett tidigt skede av studierna reflekterar över det egna målet med studierna och att du bekantar dig med vilka arbetsmöjligheter studierna förbereder för. Karriärplanen kan vara ett återkommande element i studieplaneringen, i samtalen med egenlärare och med karriärvägledare men den är framförallt ett verktyg för din egen reflektion över din professionella utveckling.

Material för hur du kan inventera ditt kunnande hittar du i Karriärhandboken online (kräver inloggning). Du kan också boka tid för karriärvägledning där utgångspunkten är dig och ditt kunnande och vad du önskar dig av framtiden. Vill du veta vad tidigare utexaminerade från ÅA jobbar med, se ÅA-alumner i arbetslivet. Vill du lära dig att berätta om ditt kunnande för arbetsgivare, Tips för jobbsökning.

Uppdaterad 23.4.2021