Skriv här det du söker efter!

Initialpoäng – antagning till lärarutbildningslinje

Initialpoäng – antagning till lärarutbildningslinje

Den här informationen gäller den gemensamma ansökan 2019.

När man söker till följande utbildningslinjer:

  • utbildningslinjen för lärare inom småbarnspedagogik
  • utbildningslinjen för lärare inom småbarnspedagogik, inriktning språkbad
  • utbildningslinjen för klasslärare
  • utbildningslinjen för klasslärare, inriktning språkbad;
  • utbildningslinjen för speciallärare
  • utbildningslinjen för slöjdvetenskap och hushållsvetenskap

får man initialpoäng för studentexamen eller en motsvarande examen. Initialpoängen beaktas i kvoten för totalpoäng. Sökande som har avlagt studentexamen söker automatiskt i både kvoten för totalpoäng och kvoten för poängen i urvalsprovet.

Poäng ges för fyra ämnen:

  • modersmål
  • matematik (lång eller kort)
  • högst ett realämne
  • högst ett språk

Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får hen inga poäng för det ämnet. Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng för lång eller kort matematik. Maximalt poängantal är 123,9.

Europeisk studentexamen (EB), International Baccalaureate-examen (IB) samt Reifeprüfung (Rp)-examen och Deutsches Internationales Abitur (DIA)-examen som avlagts i Finland poängsätts på samma sätt som den finska studentexamen i betygsurvalet.

För IB-, EB- och RP/DIA-examen som blir färdig ansökningsåret ges initialpoäng enligt läroanstaltens förhandsbedömning eller ett motsvarande dokument. Initialpoäng som baserar sig på en förhandsbedömning eller motsvarande är preliminära och antagningsbeslutet är villkorligt tills de slutliga vitsorden meddelas universitetet. Om de slutliga vitsorden är så mycket lägre än förhandsbedömningen att den sökande inte kan antas upphävs antagningsbeslutet.

EXAMEN NIVÅ/ÄMNE
YO L E M C B A
EB 10-9 8,99-8 7,99-7 6,99-6 5,99-5 4.99-4
IB 7 6 5 4 3 2
RP/DIA 15-13 12-10 9-8 7 6-5 4
Beaktas för alla sökande
YO Modersmål: finska, svenska, samiska, finska/svenska som andraspråk 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
EB L1-Språk
IB A-Språk
RP/DIA Modersmål finska eller tyska
Ämneskorg
YO Lång matematik 36,1 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0
EB Lång matematik (5h)
IB Further Mathematics, mathematics HL, Teoretisk matematik HL,
Tillämpad matematik HL,
mathematics SL,
Teoretisk matematik SL
RP/DIA Matematik
YO Kort matematik 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
EB Kort matematik(3h)
IB Mathematical Studies
RP/DIA Matematik från normenlighetsintyg
YO, EB, IB, RP/DIA Fysik 26,5 22,0 17,6 13,2 8,8 4,4
YO, EB, IB, RP/DIA Historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
YO, DIA Religion/Livsåskådningskunskap 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
YO, EB, IB, RP/DIA Biologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
YO, EB, IB. RP/DIA Kemi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
YO, EB, IB Psykologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
EB, IB, RP/DIA Övriga realämnen* 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
YO, EB, IB, DIA Filosofi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
YO, EB, IB, DIA Geografi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
YO Samhällslära 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
YO Hälsokunskap 17,3 14,4 11,5 8,7 5,8 2,9
YO Långt språk 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
EB L2-språk
IB A-språk(inte samma som modersmål), B-engelska
RP/DIA Finska eller tyska(inte samma som modersmål), engelska
YO Medellångt språk 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
EB L3-språk, ONL**
IB övriga B-språk
RP/DIA B1-språk
YO Kort språk 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,9
EB L4-, L5-språk
IB AB-språk
RP/DIA B2-språk eller B3-språk
* EB-, IB-, RP-/DIA-examensämnen som inte har någon motsvarighet i den finländska studentexamen poängsätts enligt punkten Övriga realämnen

** Other National Language

Uppdaterad 13.12.2018