Skriv här det du söker efter!

Information till arbetsgivare om delfinansierad praktik

Åbo Akademi kan delfinansiera studerandes praktik med praktiksedlar (internship voucher). En praktiksedel är ett löfte till studeranden om att Åbo Akademi delfinansierar praktikkostnaderna. Det innebär att studerande redan i sin ansökan till arbetsgivaren kan meddela att delfinansieringen för praktikplatsen är ordnad.

En praktiksedel är värd 1300 euro för praktikperiod om minst tre månader och 900 € för en praktikperiod om två månader. (För arbetsgivare inom statliga ämbetsverk är praktiksedelns värde 1800 € respektive 1200 €).

Fr.o.m 2022 kan en praktiksedel beviljas till alla studerande högst en gång under studietiden under följande villkor.

  • studier på magisternivån eller minst 60 sp på kandidatnivån
  • har inte använt delfinansierad praktik vid ÅA tidigare
  • praktikplatsen uppfyller övriga villkor för delfinansierad praktik (se nedan)

Praktiksedeln kan utnyttjas för praktikplatser där arbetsgivaren betalar en lön på minst 1283 euro/månad (FPAs arbetsvillkor för 2022). En praktikperiod skall vara minst två månader lång och arbetstiden bör följa arbetsplatsens arbetstid, i de flesta fall heltid. Arbetsforum godkänner praktikplatsen och sluter en ersättningsförbindelse mellan ÅA och arbetsgivaren. Delfinansieringssumman är en klumpsumma som arbetsgivaren fakturerar efter att praktikperioden tagit slut.  Praktiken är inte mervärdesskattepliktig verksamhet.

  • praktikperioden 3 månader, delfinansiering till arbetsgivaren 1300 euro.
  • praktikperioden 2 månader, delfinansiering till arbetsgivaren 900 euro.

 

Åbo Akademi prioriterar praktikplatser av hög kvalitet, det vill säga utmanande uppgifter och god handledning. Vid fastställandet av praktikantens lön uppmuntras arbetsgivaren att bekanta sig med eventuella kollektivavtal.

Arbetsgivare kan också anställa praktikanter från oss utan delfinansiering. Meddela i praktikannonsen om ni önskar eller kräver att sökandena har delfinansiering för sin praktik i form av praktiksedel.

Fr.o.m 2022 kan alla studerande beviljas delfinansiering för praktik en gång under sin studietid. Ansökningstiden för studerande är fortlöpande. Samma studerande får inte använda sin praktiksedel till en praktikplats där hen redan tidigare varit på praktik.

Lämna in en praktikplatsannons

 

Arbetsforums tjänster för arbetsgivare

Uppdaterad 7.1.2022