Skriv här det du söker efter!

Industriell ekonomi – forskning och forskare

Industriell ekonomi – forskning och forskare

Laboratoriet för industriell ekonomi vid Åbo Akademi har tilldelats finansiering för att skapa nya affärsmodeller och organisationsstrukturer för investeringar i energi- och transportindustrin. Det femåriga forskningsprojektets (2014-2019) budget är 8,9 miljoner euro för laboratoriet. Laboratoriet leder ett forskningskonsortium med en totalbudget på 21,3 miljoner euro.

Energi och transport är centrala frågor i samhället. Betydande summor investeras för att lösa energibehovet och utveckla transportlösningar. En allt mer komplicerad energiproduktion, striktare lagstiftning, ökande sjöfart i de arktiska områdena samt miljöaspekter ställer nya krav på hur dessa hanteras. För att lyckas med storskaliga multinationella projekt inom energi och transport behövs nya affärs-, styrnings-, samarbets- och ledarskapsmodeller för hur investeringar görs och används. Laboratoriet för industriell ekonomi vid Åbo Akademi leder det internationella forskningskonsortiet som nu fått finansiering. I konsortiet ingår Stanford University och Kelloggs School of Management samt forskare från religionsvetenskapen vid Åbo Akademi och juridiska fakulteten vid Åbo universitet. Därtill deltar ett antal ledande företag med finansiering. Stanford University deltar i projektet med finansiering från National Science Foundation och en gemensam forskningsplan med laboratoriet för industriell ekonomi.

Projektet ingår i ett större forskningsprogram, FIMECC REBUS, som leds av FIMECC (Finnish Metals and Engineering Competence Cluster). REBUS är en del av FIMECC:s årliga forskningsportfölj om 50 miljoner euro, finansierad av företag, offentliga forskningsinstitut och Tekes. Resultaten testas samt implementeras i praktiken tillsammans med de deltagande globala industriföretagen.

Doktorsavhandlingar och diplomarbeten utgör även en viktig del i forskningsverksamheten. En stor del av forskningen sker i samarbete med PBI Research Institute (oberoende forskningsinstitut med samarbetsavtal med Åbo Akademi). Institutet tillhandahåller infrastruktur både för postdoktoral personal och doktorander. Forskningen som sker inom institutet är mångdisciplinell och doktorander från andra fakulteter vid Åbo Akademi deltar i verksamheten. Finansieringen kommer både från privat och offentligt håll. Laboratoriet för industriell ekonomi är med i den nationella forskarskolan i industriell ekonomi.

Forskare

Kim Wikström, professor
– Projektbaserade företag
– Värdeskapandets logik i projektleveranser
– Projektstyrning och -organisering

Magnus Hellström, biträdande professor (tenure track) vid FA-profileringsprojekt Havet, docent

Jonas Spohr, akademilektor

Magnus Gustafsson, forskningschef, docent

 

Yiran Chen, doktorand

Ignat Kulkov, doktorand

Karri Mikkonen, projektchef

Henry Schwartz, doktorand

Viktor Sundholm, projektchef

Anastasia Tsvetkova, projektforskare, docent i värdeskapande affärsekosystem

Irina Wahlström, projektchef

 

Docenter

Tomi Solakivi, ED, docent i flödesekonomi, speciellt sjölogistik

 

Uppdaterad 20.12.2019