Skriv här det du söker efter!

Verksamhet och vistelse på stationen

Verksamhet och vistelse på stationen

Blåstång (Fucus vesicolosus) i Djupviken, under vattnet
Foto av Riikka Puntila

Stationen används som bas för forsknings- och undervisningsverksamhet inom Miljö- och marinbiologin vid Åbo Akademi (Biovetenskaper). Årligen ordnas 3-4 fältkurser för biologistuderande. Varje år gör 3-5 studenter sina pro gradu-avhandlingar på stationen och ungefär lika många doktorander forskar med sikte på doktorsavhandling. Varje sommar anställs dessutom praktikanter som genom sitt jobb på stationen får insikt i biologens vardag.
I och med samarbetsavtalet med Ålands landskapsregering utförs det på Husö regional miljöövervakning och forskning med tyngdpunkt på vattenmiljöer (sjöar/havsområden) på och kring Åland. Stationen har en heltidsanställd stationsföreståndare och en amanuens. Under fältsäsongen (april-oktober) arbetar ca 15-20 forskare och studenter på Husö.
Verksamheten på Husö finansieras av flera olika instanser bl.a. av:

  • Åbo Akademi
  • Ålands landskapsregering
  • Finlands Akademi
  • Europeiska unionen
  • Olika fonder och stiftelser
  • Nordiska projektmedel

Vistelse på stationen

Före din vistelse på stationen bör du prata med stationsledningen samt lämna in en anmälningblankett. Den finns att ladda ned här i pdf eller word.docx format:  Anmalningsblankett [pdf]   Anmälningsblankett [docx]

Meddela i god tid före ankomst (per telefon eller e-post) när du ämnar anlända. Transport kan i mån av möjlighet ordnas mot en avgift. Kommer du med egen bil skall du ändå meddela tid för ankomst! Vi ser helst att du anländer dagtid. Stationen har en husmor under sommarmånaderna (maj-september) som gör två varma mål under vardagar (fredagar dock endast lunch) till självkostnadspris. Frukost och mat under helger lagar du själv. Tvättmaskin finns till förfogande (pulver inkluderat i tvättavgiften)

Kom ihåg att ta med lakan, handduk och inneskor. Då du anländer till stationen skall du bekanta dig med stationsreglerna och vår miljöpolicy. Om du redan på förhand vill läsa dem kan du ladda den dem här:
Husös miljopolicy 70k
Husö stationsregler 102k

Glöm inte heller att skriva in dig i den ena gästboken då du kommer (en gång per säsong) och skriva ut dig ur den andra gästboken då du lämnar stationen. Har du frågor, tveka inte att ta kontakt med amanuensen eller stationsföreståndaren (018-37310). Vi hoppas att du skall trivas på Husö!

Strandvy med kursister på väg till båtar vid bryggan

Uppdaterad 21.2.2019