Skriv här det du söker efter!

Forskningsrapport till Ålands landskapsstyrelse

Forskningsrapport till Ålands landskapsstyrelse

Serien ”Forskningsrapport till Ålands landskapsstyrelse” ersättes 1990 med serien: Forskningsrapporter från Husö biologiska station. Här nedan hittar ni samtliga nummer (i PDF-format) av serien: Forskningsrapport till Ålands landskapsstyrelse som utkom mellan åren 1979 och 1989.

Rapport Nr 74 1989 Lindholm, T., Karlsson, M. & Meriluoto, J. Undersökningar av Östra Kyrksundet 1989.

Rapport Nr 73 1989 Östman, M. Belastningen i Lumparn.

Rapport Nr 72 1989 Suomalainen, S. En sammanställning av stationens recipientundersökningar i Mariehamns Västerhamn 1983-1986.

Rapport Nr 71 1989 Sandberg, E., Aarnio, K. & Bonsdorff, E. Bottenfaunans utveckling i Nordvästra Åland och i Lumparnområdet – En jämförelse av situationen 1972-1973 och 1989.

Rapport Nr 70 1989 Östman, T. Kartering av vattenvegetationen i Lumparn 1989.

Rapport Nr 69 1989 Blomqvist, E.A., Leppäkoski, E. & Sandberg, E. Verksamhetsberättelse för år 1988.

Rapport Nr 68 1989 Toivola, D., Meriluoto, J. & Eriksson, J. Undersökning av förekomsten av toxiska blågrönalger i Långsjön och Markusbölefjärden.

Rapport Nr 67 1988 Blomqvist, E.M., Leppäkoski, E. & Sandberg, E. Verksamhetsberättelse för år 1987.

Rapport Nr 66 1988 Aarnio, K. & Östman, T. Undersökning av kyrksunden i Sund: Vattenkvalitet, planktonsammansättning och fiskbestånd.

Rapport Nr 65 1988 Sandberg, E. Undersökning av Bruksviken 1988.

Rapport Nr 64 1988 Larén-Määttä, C. & Räisänen, R. Undersökning av vattenmiljön vid Brännholmens fisk, Andersö 1988.

Rapport Nr 63 1988 Toivola, D., Eriksson, J. & Meriluoto, J. Förekomsten av toxsiska blågrönalger i Åländska insjöar.

Rapport Nr 62 1988 Östman, M. Vattenkvalitet och bottenfauna i Åländska vattentäkter.

Rapport Nr 61 1988 Sandberg, E. Undersökning av hydrografi och bottenfauna vid Ålands forell 1988.

Rapport Nr 60 1988 Räisänen, R. Undersökning av Bruksviken 1986.

Rapport Nr 59 1987 Henriksson, S-H. Undersökning av Tjudö Svartträsk och dess tillrinningsområde.

Rapport Nr 58 1987 Granlid, M. Vattenkvaliteten i utloppsdiket från Ålands fiskodling.

Rapport Nr 57 1987 Ådjers, K. Miljöpåverkan från fiskodling i brackvatten på Åland.

Rapport Nr 56 1987 Rönnberg, O., Leppäkoski, E. & Österman, C-S. Verksamhetsberättelse för år 1986.

Rapport Nr 55 1987 Östman, M. Undersökning av Godby reningsverk och markbädden i Sund sommaren 1987.

Rapport Nr 54 1987 Porvari, P., Veijanen, A. & Eriksson, J. Vattenkvaliteten i sjöarna Markusbölefjärden, Långsjön och Dalkarby träsk sommaren 1986.

Rapport Nr 53 1986 Ådjers, K. Undersökning av Vargsundet sommaren 1986.

Rapport Nr 52 1986 Ruokolahti, C. Förekomsten av blåstång invid några fiskodlingar i Föglö.

Rapport Nr 51 1986 Leppäkoski, E., Lindholm, T. & Österman, C-S. Verksamhetsberättelse för år 1985.

Rapport Nr 50 1986 Ruokolahti, C. Undersökning av vattnen kring Brännholmens fisk, Andersö.

Rapport Nr 49 1986 Suomalainen, S. Effekter av vasskörd på vattentäkter. Undersökningar i Markusbölefjärden.

Rapport Nr 48 1985 Eriksson, J. & Lindholm, T. Belastningen från Markusbölefjärdens och Långsjöns viktigaste tillflöden.

Rapport Nr 47 1985 Ruokolahti, C. Kassodlingars inverkan på Cladophora glomerata (grönslick) i två åländska havsvikar (Järsö, Eckerö).

Rapport Nr 46 1985 Rönn, C. Undersökning av Toböle- och Mora träsk med tillrinningsområde, samt Hamnsunds träsk sommaren 1985.

Rapport Nr 45 1985 Ådjers, K. Övervakningen av tre åländska kassodlingar 1980-1985.

Rapport Nr 44 1985 Leppäkoski, E. & Nyström, R. Verksamhetsberättelse för år 1984.

Rapport Nr 43 1985 Suomalainen, S. Inventering av Kungsöfjärden och Katthavet i Jomala i samband med uttaga av bevattningsvatten 1984.

Rapport Nr 42 1984 Räisänen, R. Undersökning av Tjudö Storträsk och Uppsjön på Kökar samt deras tillrinningsområden sommaren 1984.

Rapport Nr 41 1984 Ruokolahti, C. En kassodlings påverkan på påväxten i en havsvik (Eckerö) 1984.

Rapport Nr 40 1984 Mattila, J. & Rönn, C. Undersökning av tre åländska reningsverk och deras recipienter sommaren 1984: Degerby, Stenbro och Kastelholm.

Rapport Nr 39 1984 Leppäkoski, E. & Nyström, R. Verksamhetsberättelse för år 1983.

Rapport Nr 38 1984 Karlsson, O. Odling av sikyngel i belysta nätkassar.

Rapport Nr 37 1983 Ruokolahti, C. Undersökning av tre åländska reningsverk och recipienter sommaren 1983.

Rapport Nr 36 1983 Rönnberg, O. Blåstångens utbredning i den åländska skärgården 1981-82.

Rapport Nr 35 1983 Weppling, K. Undersökning av Bocknäs vattentäkter sommaren 1983.

Rapport Nr 34 1983 Bonsdorff, E & Karlsson, O. Grumlingseffekten i samband med småskaliga muddringar i skärgården.

Rapport Nr 33 1983 Leppäkoski, E. & Blomqvist, E. Redogörelse för verksamheten år 1982.

Rapport Nr 32 1983 Eriksson, J. & Leppäkoski, E. Bottenfaunan på Ål-stationer i den åländska skärgården.

Rapport Nr 31 1982 Weppling, K. Tillringen till Västra och Östra Kyrksundet 1982.

Rapport Nr 30 1982 Blomqvist, E. Fiskundersökning i Gloet (Bergö, Finström, Åland) åren 1975-1980.

Rapport Nr 29 1982 Ruokolahti, C. Recipientundersökningar i Mariehamns Västerhamn 1979-1982.

Rapport Nr 28 1982 Wistbacka, B. Undersökning av tre åländska reningsverk och deras recipienter sommaren 1982.

Rapport Nr 27 1982 Leppäkoski, E. & Blomqvist, E. Redogörelse för verksamheten år 1981.

Rapport Nr 26 1982 Storberg, K-E. Fiskbeståndet i Västra Kyrksundet åren 1975-1981.

Rapport Nr 25 1982 Storberg, K-E. Kräftbeståndet och restaureringen av kyrksunden i Sund.

Rapport Nr 24 1981 Wistbacka, B. Primarproduktion och vattenkvalitet i utloppsdiket från Ålands fiskodlingsanstalt, sommaren 1981.

Rapport Nr 23 1981 Wiklund, T. Undersökningar av fyra åländska reningsverk och recipienter, sommaren 1981

Rapport Nr 22 1981 Leppäkoski, E. & Blomqvist, E. Redogörselse för verksamheten 1980.

Rapport Nr 21 1981 Storberg, K-E. Kräftundersökningen 1977-1980. Slutrapport.

Rapport Nr 20 1981 Storberg, K-E. Situationen i några åländska kräftsjöar vintrarna 1979 och 1980.

Rapport Nr 19 1981 Koivisto, V. Strandpegelundersökningen i Södra Lumparn 1980 (Lemland, Bastvik)

Rapport Nr 18 1980 Wiklund, T. Fiskodlingen på Norrbynäset.

Rapport Nr 17 1980 Storberg, K-E. Situationen i Vargsundet under 1970-talet, med speciell hänsyn till kräftbeståndet.

Rapport Nr 16 1980 Storberg, K-E. Bränneriträsket i Grelsby.

Rapport Nr 15 1980 Wikgren, B-J. Redogörelse för verksamheten 1979.

Rapport Nr 14 1980 Storberg, K-E. Fiskbeståndet i fem åländska kustsjöar (Inre Verkviken, Kyrksunden, Långsjön och Markusbölefjärden).

Rapport Nr 13 1980 Koski, A-L. Föroreningen i Bruksviken.

Rapport Nr 12 1980 Wistbacka, B. & Orenius, H. Rapport över provfiske i Mönträsk 7-8.7.1980.

Rapport Nr 11 1980 Storberg, K-E. Nyttjandeplaner för åländska insjöar: Byträsk och Olofsnäs träsk i Geta.

Rapport Nr 10 1980 Storberg, K-E. Kräftundersökningar år 1979.

Rapport Nr 9 1980 Helminen, O. Närsalter i utlopp från odlingar och bosättningscentra på fasta Åland 1974-1979.

Rapport Nr 8 1979 Bonsdorff, E. & Storberg, K-E. Uppsjön på Kökar.

Rapport Nr 7 1979 Bonsdorff, E. Området kring Vårdö vägbank.

Rapport Nr 6 1979 Storberg, K-E. Kontroll av kräftsituationen i Västanträsk (Tjudö Storträsk) och Mönträsk.

Rapport Nr 5 1979 Eriksson, J. fågelfaunan i åländska insjöar sommaren 1975, samt om dess förändringar under femtio år.

Rapport Nr 4 1979 Storberg, K-E. Några synpunkter på kräftningstiden.

Rapport Nr 3 1979 Lindholm, T. & Wikgren, B-J. Recipientundersökningar i Mariehamnsområdet.

Rapport Nr 2 1979 Wikgren, B-J. Redogörelse för verksamheten år 1978.

Rapport Nr 1 1979 Blomqvist, E. Inventering av makrofytvegetation och makrofauna samt sandens fördelning på två åländska sandbottenområden – Sandö Sund, Vårdö och Degersand, Eckerö.

Uppdaterad 20.2.2019