Skriv här det du söker efter!

Ekologisk analys

Ekologisk analys

Genomgång av fiskfångst med nät på kursen ekologisk analys

Fältkurs i ekologUndersökning av bottenvegetation genom snorklingisk analys (223069) innehåller viktiga byggstenar för fortsatt förståelse för forskning, undersökningar samt rapportering. Kursen har som målsättning att genom föreläsningar, fältstudier och akvarieexperiment ge insikter i kvalitativa och kvantitativa analysmetoder i akvatisk ekologi.

Kursen är obligatorisk för miljöbiologer (linje B).

Blåstång Fucus vesiculosus, tecknad bildEkologisk analys är en fördjupad kurs och räknas till magistersexamen, men bör avläggas i slutet på tredje läsåret (enligt rekommenderad studiegång)!

Uppdaterad 24.1.2019