Skriv här det du söker efter!

Akvatisk biotop- och artkännedom

Akvatisk biotop- och artkännedom

Kursister kommer åkande med båt i dimma

Målsättningen med fältkursen akvatisk biotop- och artkännedom (222005) är att ge grundläggande kunskaper om främst akvatiska växt- och djurarter och deras biotoper. Under kursen arbetar deltagarna främst i fält men en del av artbestämningen görs i labb.

Före du kommer på kurs är det bra att läsa lite arter, det underlättar för dig på kursen. Tex kan du ladda ned följande artlista: Artlista (pdf)

En person i båt tar vattenprov från havet med hjälp av en Limnos vattenhämtare Man har tömt ett bottenprov taget med en Ekman-bottenhuggare i ett såll för att sålla bort lera
Två personer går genom bottenprov i mikroskop En röd-vit karteringsruta som används för kartering av bottenväxtligheten ligger på sjöbotten

 

Uppdaterad 18.1.2019