Skriv här det du söker efter!

Publikationer vid historieämnet

Publikationer vid historieämnet

International Communism and Transnational Solidarity: Radical Networks, Mass Movements and Global Politics, 1919 – 1939
Holger Weiss (ed.), Åbo Akademi University

Leiden: Brill, 2017

This book provides an analysis of the articulation and organisation of radical international solidarity by organisations that were either connected to or had been established by the Communist International (Comintern), such as the International Red Aid, the International Workers’ Relief, the League Against Imperialism, the International of Seamen and Harbour Workers and the International Trade Union Committee of Negro Workers. The guiding light of these organisations was a radical interpretation of international solidarity, usually in combination with concepts and visions of gender, race and class as well as anti-capitalism, anti-imperialism, anti-colonialism and anti-fascism. All of these new transnational networks form a controversial part of the contemporary history of international organisations. Like the Comintern these international organisations had an ambigious character that does not fit nicely into the traditional typologies of international organisations as they were neither international governmental organisations nor international non-governmental organisations. They constituted a radical continuation of the pre-First World War Left and exemplified an attempt to implement the ideas and movements of a new type of radical international solidarity not only in Europe, but on a global scale.

Contributors are: Gleb J. Albert, Bernhard H. Bayerlein, Kasper Braskén, Fredrik Petersson, Holger Weiss.

 

Slavhandel och slaveri under svensk flagg: Koloniala drömmar och verklighet i Afrika och Karibien 1770–1847
Holger Weiss

SLS 2016

I slutet av 1700-talet började man inom vissa kretsar i Sverige nära drömmen om att göra landet till en kolonialmakt. Gustav III lyckades 1784 förhandla till sig en ö i Västindien av Frankrike – Saint-Barthélemy. Även om ön inte lämpade sig för plantagejordbruk, gjorde svenskarna den till en frihamn som blev en viktig knutpunkt för slavhandeln till och inom Västindien. Samtidigt drevs näringarna på ön med slavarbetskraft.

Att Sverige var delaktigt i slavhandeln under sent 1700-tal och början av 1800-talet har länge varit ganska okänt. Utifrån ett brett källmaterial tecknar historikern Holger Weiss en bild av hur Sverige blev en del av slavhandeln och hur slaveriet på Saint-Barthélemy såg ut.

 

The International Workers’ Relief, Communism, and Transnational Solidarity. Willi Münzenberg in Weimar Germany
Kasper Braskén

Palgrave McMillan, 2015

The first major study on the making of new cultures, movements and public celebrations of transnational solidarity in Weimar Germany. The book shows how solidarity was used to empower the oppressed in their liberation and resistance movements and how solidarity networks transferred visions and ideas of an alternative global community.

 

 

Ports of Globalisation, Places of Creolisation.
Nordic Possessions in the Atlantic World during the Era of the Slave Trade
Holger Weiss

Brill, 2016

This anthology addresses and analyses the transformation of interconnected spaces and spatial entanglements in the Atlantic rim during the era of the slave trade by focusing on the Danish possessions on the Gold Coast and their Caribbean islands of Saint Thomas, Saint Jan and Saint Croix as well as on the Swedish Caribbean island of Saint Barthélemy. The first part of the anthology addresses aspects of interconnectedness in West Africa, in particular the relationship between Africans and Danes on the Gold Coast. The second part of this volume examines various aspects of interconnectedness, creolisation and experiences of Danish and Swedish slave rules in the Caribbean.

 

Näkymätön sukupuoli. Mieheyden pitkä historia
Toimittanut Markkola Pirjo, Östman Ann-Catrin & Lamberg Marko

Vastapaino, 2014

Näkymätön sukupuoli on ensimmäinen suomalainen teos, jossa mieheyden teemoja tarkastellaan pitkällä, keskiajasta lähihistoriaan ulottuvalla aikavälillä. Tässä kirjassa lukijat tapaavat 1500-luvun vouteja, 1700-luvun karoliinisotilaita ja 1800-luvun valtiopäivämiehiä. Lisäksi mukana on talonpoikia, työläisiä, pappeja ja monia muita miehiä.

Kirjoittajat purkavat toisinaan hyvinkin kivettyneitä käsityksiä myyttisestä ”suomalaisesta miehestä” ja asettavat ne historialliseen kontekstiinsa. Pitkä aikajänne paljastaa, että mieheys on eri aikoina tarkoittanut eri asioita, siihen on liitetty eri sisältöjä, ja sitä on rakennettu eri tavoin. Mieskuva on aikojen saatossa vaihdellut keskiajan luostariveljistä ja aatelismiehistä sotamies Riitaojaan ja oman onnensa seppiin.

Kirja on suunnattu historioitsijoille, sukupuolentutkijoille ja kulttuurintutkijoille. Se soveltuu hyvin myös mieshistoriasta kiinnostuneelle laajalle yleisölle. Kirjoittajat kuuluvat oman alansa johtaviin tutkijoihin.

 

Svenskt, finskt och ryskt. Nationens, språkets och historiens dimensioner hos E.G. Ehrström 1808–1835
Wassholm, Johanna

Svenska litteratursällskapets förlag 2014

Eric Gustaf Ehrström (1791–1835) var lektor i ryska vid akademin i Åbo och blev kyrkoherde i S:t Katarina svenska församling i S:t Petersburg. Han var en av de tidigaste förespråkarna för finskan som nationalspråk men hävdade också att kunskaper i ryska var en nationalnödvändighet i Finland. I det mångspråkiga S:t Petersburg såg han det däremot som sin uppgift att försvara det svenska modermålet. Vad beror det på att en individ i olika situationer betonar det nationella på olika sätt? Hur byggs egentligen nationella identiteter upp? Utifrån begreppet identifikation undersöker Johanna Wassholm hur E.G. Ehrström under olika tider och i olika roller såg på finskt, svenskt och ryskt samt på förhållandet mellan språk, nation och historia. Särskilt aktuella blev de här frågorna efter 1809 när Finland skildes från Sverige och blev en del av det stora ryska imperiet. Vad var det storfurstendömet Finland och dess invånare egentligen blev?

 

Manhood and the Making of the Military. Conscription, Military Service and Masculinity in Finland, 1917–39
Ahlbäck, Anders

Ashgate 2014

When Finland gained its independence from Russia in 1917, the country had not had a military for almost two decades. The ensuing creation of a new national conscript army aroused intense but conflicting emotions among the Finns. This book examines how a modern conscript army, born out of a civil war, had to struggle through social, cultural and political minefields to find popular acceptance. Exploring the ways that images of manhood were used in the controversies, it reveals the conflicts surrounding compulsory military service in a democratic society and the compromises made as the new nation had to develop the will and skill to defend itself.

Through the lens of masculinity, another picture of conscription emerges, offering new understandings of why military service was resisted and supported, dreaded and celebrated in Finnish society. Intertwined with the story of the making of the military runs the story of how manhood was made and remade through the idealized images and real-life experiences of conscripted soldiers.

Placing interwar Finland within a broad European context, the book traces the origins of competing military traditions and ideological visions of modern male citizenship back to their continental origins. It contributes to the need for studies on the impact of the Great War on masculinities and constructions of gender among military cultures in the peacetime period between the two world wars.

 

Willi Münzenberg, the League Against Imperialism, and the Comintern, 1925-1933
Petersson, Fredrik

Edwin Mellen Press 2014

“A monumental study filled with ‘never before’ revealed information and facts from the archives in Moscow, Berlin, Amsterdam, London and Stockholm uncovering why the Comintern established and supported the League against Imperialism and for National Independence (LAI, 1927-37) and its anti-imperialist agenda. A riveting study of intrigue, power struggles, and personal ambitions deftly defined by communist ideology and strategy with eminent activists like Münzenberg, Nehru and Albert Einstein this is a ‘must have’ resource reference.”

 

Uppdaterad 7.8.2018