Skriv här det du söker efter!

Metodseminarium – 2022

Metodseminarium – 2022

Program 2022

27 januari
Pierre-Yves Beaurepaire, Université Côte d’Azur
Egodocuments et correspondance au XVIIIe siècle

10 mars
Jacob Orrje, Uppsala universitet
Logistik, cirkulation och merkantil infrastruktur som metodingångar för att studera utbyte av lärd kunskap i 1700-talets Europa

28 april
Jari Ojala, Jyväskylä universitet
Bibliometriset menetelmät historiantutkimuksessa

6 oktober
Dag Lindström, Uppsala universitet
Hus och människor: att rekonstruera tidigmoderna urbana boendemiljöer

3 november
Martin Wåhlberg, NTNU
Opéra-comiques ansikter

1 december
Meghan K. Roberts, Bowdoin College
Seminariet sammanträder torsdagen den 1 december 2022. Vår gäst denna gång är Meghan K. Roberts, biträdande professor i historia vid Bowdoin College, som kommer att ge en presentation under titeln Shame, Fear, and “Enlightened” Medicine in the French Empire.

Roberts är författare till den väl emottagna Sentimental Savants. Philosophical Families in Enlightenment France (The University of Chicago Press, 2016). Hennes forskning kombinerar kulturhistoria, vetenskaps- och medicinhistoria samt kvinno- och genushistoria. För en mer omfattande presentation, se www.meghankroberts.com.

Uppdaterad 6.10.2023