Skriv här det du söker efter!

Handelshögskolan vid Åbo Akademi ackrediteras

Handelshögskolan vid Åbo Akademi ackrediteras

Åbo Akademi söker externt erkännande av excellens i utbildning och forskning

Åbo Akademi har 2017 inlett en långsiktig strategisk satsning på en kvalitetshöjande internationell ackrediteringsprocess. Målsättningen är att Handelshögskolan vid Åbo Akademi ackrediteras av den globalt erkända organisationen AACSB International (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) med huvudsäte i Tampa, USA.

En ackreditering enligt AACSB:s standarder är ett starkt bevis på excellens i utbildning och forskning. Vid Åbo Akademi är den fleråriga ackrediteringsprocessen en del av de strategiska satsningar inom internationalisering och samhällsrelevans som universitetet gått in för.

Processen bygger på självutvärdering, utveckling av verksamheten och kollegial bedömning. Målsättningen är en helhetsmässig utveckling av verksamheten utgående från handelshögskolans mission och vision. Ackrediteringen omfattar universitetets processer, nivån på forskning, utbildning och lärande, personalens kvalifikationer, studerandes prestationer med mera.

Efter uppnådd ackreditering bör den ackrediterade organisationen fortlöpande utveckla sin verksamhet för att upprätthålla sin status.

Uppdaterad 5.10.2021